top of page
4.jpg

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

σύμφωνα με το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες (CEFR)

2η Ξένη Γλώσσα -20%
Αδέρφια -20%
Εφ'άπαξ εξόφληση -10%

PRE JUNIOR

Για παιδιά 5-7 ετών 1 ώρα/εβδομάδα 

H πρώτη επαφή με τη γλώσσα είναι πολλές φορές καθοριστική γι’αυτό έχουμε δημιουργήσει ένα ευχάριστο, φιλικό περιβάλλον όπου με διαδραστικά παιχνίδια, τραγούδια και ζωγραφική υπό την καθοδήγηση Αγγλίδας καθηγήτριας, τα παιδιά γνωρίζουν και αγαπούν την Αγγλική γλώσσα διασκεδάζοντας .

ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΑΓΓΛΙΚΑ 2019.JPG

A JUNIOR

Για παιδιά 7-8 ετών 3 ώρες/εβδομάδα 

Γνωριμία με την γλώσσα, μέσα από εικόνες, γράμματα, ήχους. Αξιοποιώντας το παιχνίδι και την κιναισθητική μάθηση, τα παιδιά μαθαίνουν το βασικό λεξιλόγιο που χρησιμοποιούν στο περιβάλλον τους και να γράφουν ευανάγνωστα. Η ύλη ολοκληρώνεται μέσα στην τάξη χωρίς να αναθέτουμε homework ή ορθογραφία. Χρήση tablets ως μέσο για την εμπέδωση εννοιών και εξοικείωση με τις νέες τεχνολογίες. 

paddington 10001.jpg

B JUNIOR

Για παιδιά 8 - 9 ετών, 3 ώρες/εβδομάδα 

Εισαγωγή καινούργιων τρόπων εκμάθησης και παρουσίασης των γνώσεων (projects, team work). Σ’αυτό το επίπεδο εισάγουμε επίσης την έννοια της εργασίας στο σπίτι (homework), εκπαιδεύοντας τα παιδιά μας έτσι ώστε να εξελιχθούν σε αυτόνομους μαθητές που επιδιώκουν την ολοκλήρωση των μαθημάτων τους μόνα τους, χωρίς την βοήθεια των γονιών, ενισχύοντας έτσι την αυτοεκτίμηση και την φυσική τους περιέργεια. Χρήση tablets ως μέσο για την εμπέδωση εννοιών και ελέγχου της αυτοβελτίωσης. 

Screenshot_20210124-220437.jpg

AB JUNIOR

Για παιδιά ηλικίας 9-10 ετών 3 ώρες/εβδομάδα

μόνο για μαθητές Γ΄Δημοτικού

Προετοιμασία Junior σε μία χρονιά (αντί για δύο) για την ομαλή εισαγωγή στο αντίστοιχο για την ηλικία τους επίπεδο. 

*Και στα τρία JUNIOR επίπεδα οι 2 ώρες την εβδομάδα διδάσκονται από καθηγήτρια native speaker, καθώς τα παιδιά  σ’αυτήν την ηλικία μιμούνται τρόπους έκφρασης και προφορά και ενθουσιάζονται όταν καταφέρνουν να επικοινωνήσουν από την αρχή στα Αγγλικά.

Screenshot_20210124-220902.jpg

A SENIOR

3 ώρες/εβδομάδα 

Έμφαση στην οργάνωση του χρόνου μελέτης και την καλύτερη εμπέδωση των βασικών αρχών της γλώσσας. Τα παιδιά αποκτούν ευχέρεια στην ανάγνωση γνωστού και άγνωστου λεξιλογίου, μέσα από την ανάγνωση παραμυθιών αλλά και πραγματικών γεγονότων, καθώς τα βιβλία που έχουμε επιλέξει βασίζονται σε αληθινές ιστορίες, προσαρμοσμένες στην ηλικία των παιδιών 

IMG_20200917_120900.jpg

B SENIOR

3 ώρες/εβδομάδα 

Από αυτήν την τάξη οι μαθητές οδηγούνται από το αρχάριο στο ενδιάμεσο επίπεδο.  Συνδυάζουμε την αναλυτική διδασκαλία  καινούργιων γραμματικών φαινομένων με εφαρμογή σε καθημερινές καταστάσεις. Η διδασκαλία της γραπτής έκφρασης είναι μια πρόκληση που αντιμετωπίζεται με πλήθος διασκεδαστικών δραστηριοτήτων εξάσκησης που καλύπτουν τις ανάγκες του κάθε μαθητή ξεχωριστά.

IMG_20200914_195747.jpg

C SENIOR

4 ώρες/εβδομάδα 

Αυτό το επίπεδο παραδοσιακά αποτελεί τη μετάβαση και εξέλιξη των μαθητών μας, από παθητικούς σε ενεργητικούς χρήστες, Αφού ολοκληρώνεται η  διδασκαλία των βασικών γραμματικών φαινομένων, εμπλουτίζεται το λεξιλόγιο και ενισχύονται οι τρόποι γραπτής και προφορικής έκφρασης. Η προσέγγιση μας δεν εστιάζει αποκλειστικά στις γλωσσικές ικανότητες και την κατάκτηση περιεχομένου αλλά ενισχύει και την καλλιέργεια δεξιοτήτων όπως η συνεργασία, η δημιουργικότητα, η ενσυναίσθηση, η κριτική σκέψη κ.λπ. Αυτές είναι ουσιώδεις δεξιότητες για τους μαθητές και τους πολίτες του 21ου αιώνα και είναι συναρπαστικό να διδάσκονται παράλληλα με την εκμάθηση της Αγγλικής γλώσσας.

10371206_1438635216390832_80168604634170

D SENIOR

4 ώρες/εβδομάδα 

Εμπέδωση των γραμματικών και συντακτικών δομών της γλώσσας, μέσα από συνεχή εξάσκηση και μορφές εξέτασης που προετοιμάζουν για τις εξετάσεις. Ενίσχυση της έκφρασης του γραπτού λόγου. Τα projects, η συνεργατική μάθηση, o δημόσιος διάλογος και η πρόθεση έκθεσης των μαθητών μας σε πραγματικές καταστάσεις και ερεθίσματα , αποτελούν καθημερινή πρακτική και τα αποτελέσματα είναι εντυπωσιακά καθώς τα παιδιά εκτιμούν τις προθέσεις μας να κρατάμε αμείωτο το ενδιαφέρον τους και να προπορευόμαστε των εξελίξεων. Ανάλογα με τις δυνατότητές τους και/ή την ηλικία τους μπορούν να ολοκληρώσουν το επίπεδο προετοιμασίας σε ένα ή δύο χρόνια.

IMG_20201023_183226.jpg
Shadow on Concrete Wall

B2 - LOWER

4 - 6 ώρες/εβδομάδα 

Η εντατική, σοβαρή προετοιμασία για την πιστοποίηση Β2 Cambridge και Michigan, παράλληλα με την εκμάθηση δεξιοτήτων παρουσίασης και η άνετη χρήση της γλώσσας σε όλες τις περιστάσεις, καθιστούν τους μαθητές μας ανεξάρτητους χρήστες. Έχουμε επιλέξει από την αρχή να συνεργαζόμαστε μόνο με αξιόπιστους, παγκοσμίως αναγνωρισμένους φορείς καθώς έχουμε θέση αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα στην ποιότητα παροχής των υπηρεσιών μας και στην εμπιστοσύνη στην εκπαιδευτική μας προσέγγιση.


*Σε αυτό το επίπεδο οι μαθητές εξετάζονται σε τεστ προσομοίωσης για το επίπεδο Β2, και εφ΄όσων ανταποκριθούν στις απαιτήσεις (>60%), θέτουν υποψηφιότητα για την πιστοποίηση.

Screenshot_20210307-141821_Instagram%5B9

C2 -PROFICIENCY

4 - 6 ώρες/εβδομάδα 

Μετά από μια μακρόχρονη κοινή πορεία με ανάμεικτα συναισθήματα περηφάνιας αλλά και λύπης, ετοιμαζόμαστε να αποχωριστούμε, τους Ικανούς χρήστες της Αγγλικής Γλώσσας που  έχουν πλέον αποκτήσει επίπεδο αντίστοιχο με εκείνο ενός μορφωμένου native speaker  με ακαδημαϊκή άνεση στην εκφορά του γραπτού και του προφορικού λόγου αλλά και αμβλυμμένες όλες τις δεξιότητες μιας ολοκληρωμένης προσωπικότητας, επιτυγχάνοντας έτσι τον υπέρτατο σκοπό της εκπαίδευσης.

 

*Σε αυτό το επίπεδο οι μαθητές εξετάζονται σε τεστ προσομοίωσης για το επίπεδο Γ2, και εφ΄όσων ανταποκριθούν στις απαιτήσεις (>60%), θέτουν υποψηφιότητα για την πιστοποίηση. 

35653804_2050009655253382_99814362213200
bottom of page