top of page
4.jpg

Πιστοποιήσεις για Φοιτητές, Επιστήμονες, Επαγγελματίες 

IELTS- TOEIC- TOEFL

Sileia Southampton.JPG
site IELTS.jpg
IELTS_logo.svg.png


Η μακρόχρονη εμπειρία μας στην ξενόγλωσση εκπαίδευση σε διαφορετικά πόστα και σαν καθηγήτρια και σαν εξετάστρια προφορικών στις εξετάσεις πιστοποίησης υπό την αιγίδα Ofqual, η συνεργασία μας με το Πανεπιστήμιο του  Southampton, ως EAP Tutor, διδασκαλία κατανόησης κειμένου και γραπτής έκφρασης για ακαδημαϊκούς σκοπούς αλλά και οι συνεχείς επιμορφώσεις και συμμετοχές σε Εκπαιδευτικά Συνέδρια στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, καθιστούν την Σίλεια Θωμαδάκη την ιδανική και αυτονόητη επιλογή  

για να σας κατευθύνει και συντροφεύσει στο ταξίδι της γνώσης και της δια-βίου μάθησης.


 

 

 

 

 

Γίνε η καλύτερη εκδοχή του εαυτού σου!

Τώρα μπορείτε να σπουδάσετε ή να εργαστείτε σε περισσότερες χώρες στον κόσμο.
Το IELTS (International English Language Testing System) αποτελεί την πιο δημοφιλή εξέταση αγγλικής γλώσσας στον κόσμο. Οι εξετάσεις IELTS έχουν δημιουργηθεί από μερικούς από τους κορυφαίους επαγγελματίες στον κόσμο με εμπειρία στην αξιολόγηση της αγγλικής γλώσσας και αξιολογεί όλες τις δεξιότητες σας στην αγγλικά γλώσσα: κατανόηση γραπτού λόγου (reading), παραγωγή γραπτού λόγου (writing), κατανόηση προφορικού λόγου (listening) και παραγωγή προφορικού λόγου (speaking).


Το IELTS αντιπροσωπεύει τον τρόπο με τον οποίο θα χρησιμοποιήσετε την αγγλική γλώσσα στο πλαίσιο των σπουδών, της εργασίας και της καθημερινής σας ζωής σε ένα αγγλόφωνο περιβάλλον.


Σπουδάστε, εργαστείτε και ζήστε στο εξωτερικό
Το IELTS αναγνωρίζεται από πάνω από 10.000 οργανισμούς σε περισσότερες από 140 χώρες σε όλο τον κόσμο. Κυβερνήσεις, ακαδημαϊκά ιδρύματα και εργοδότες είναι κάποιοι από τους οργανισμούς αυτούς. Στις ΗΠΑ οι οργανισμοί που αναγνωρίζουν το IELTS ξεπερνούν τους 3.000.


Επιτύχετε τον στόχο σας
Στις περισσότερες χώρες όπου τα Αγγλικά αποτελούν κύρια γλώσσα, θα χρειαστεί να αποδείξετε τις δεξιότητές σας στα Αγγλικά προκειμένου να υποβάλετε αίτηση για θέσεις εργασίας και ακαδημαϊκά προγράμματα σπουδών.


Το IELTS στην Ελλάδα
Το IELTS είναι ευρέως αποδεκτό και στην Ελλάδα. Πολλά από τα κορυφαία Ελληνικά πανεπιστήμια, Ιδιωτικά κολλέγια και Ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, αλλά και εργοδότες ιδιωτικού τομέα και κυβερνητικοί φορείς (συμπεριλαμβανομένου του ΑΣΕΠ), αναγνωρίζουν την βαθμολογία του IELTS ως έναν αξιόπιστο και έγκυρο δείκτη ικανότητας επικοινωνίας στα Αγγλικά.


Το IELTS και το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες (ΚΕΠΑ)
Το IELTS είναι επίσης αναγνωρισμένο από το Συμβούλιο της Ευρώπης.
Το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες (ΚΕΠΑ) παρέχει τη βάση για την αμοιβαία αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων γλώσσας, διευκολύνοντας έτσι την εκπαιδευτική και επαγγελματική κινητικότητα.


Υπάρχουν διάφοροι τύποι IELTS τους οποίους μπορείτε να δώσετε. Το IELTS μπορεί να σας βοηθήσει να μετακινηθείτε στον κόσμο, να βρείτε την δουλειά που πάντοτε θέλατε ή να αποδείξετε ότι έχετε βελτιώσει τα Αγγλικά σας. Ο τύπος του τεστ που θα επιλέξετε εξαρτάται από τη χρήση για την οποία τον προορίζετε.
Πριν εγγραφείτε στις εξετάσεις, βεβαιωθείτε ότι έχετε ελέγξει ποιος τύπος του τεστ ζητείται από τα ιδρύματα στα οποία κάνετε αίτηση.

 

 

 

 

 

 

TOEIC® Listening and Reading


Τι είναι το TOEIC® Listening and Reading;
Το TOEIC® Listening and Reading είναι ένα τεστ πολλαπλών επιλογών που υπολογίζει με ακρίβεια το επίπεδο γλωσσικής επίδοσης υποψηφίων των οποίων η μητρική γλώσσα δεν είναι η Αγγλική. Η βαθμολογία που λαμβάνει ο υποψήφιος δηλώνει πόσο καλά μπορεί να επικοινωνεί με άλλα άτομα στο καθημερινό εργασιακό και κοινωνικό περιβάλλον.


Πώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί το TOEIC® Listening and Reading;

  • Για την αξιολόγηση του επιπέδου γνώσης της Αγγλικής γλώσσας

  • Για την επιλογή νέου προσωπικού

  • Για την επιλογή των ήδη εργαζομένων-υποψηφίων για προαγωγή

  • Για τον υπολογισμό μισθολογικών αυξήσεων εργαζομένων που συνδέονται με τις γλωσσικές επιδόσεις τους στην Αγγλική

  • Για την παρακολούθηση της προόδου στην εκμάθηση της Αγγλικής γλώσσας

 

 

 

 

 

TOEFL®
Το TOEFL® είναι το πιο γνωστό και παγκοσμίως αποδεκτό τεστ Αγγλικής. Η Ελληνοαμερικανική Ένωση προσφέρει στην Ελλάδα όλα τα τεστ της οικογένειας TOEFL® δίνοντας στην εκπαιδευτική κοινότητα πολλαπλές επιλογές και δυνατότητες.

Το TOEFL iBT® είναι τεστ υψηλής χρηστικότητας (high stakes exam). Πιστοποιεί το επίπεδο γνώσεων στην Αγγλική υποψηφίων που σκοπεύουν να ενταχθούν σε προπτυχιακά ή μεταπτυχιακά προγράμματα πανεπιστημίων της Ελλάδας ή του εξωτερικού. H Ελληνοαμερικανική Ένωση είναι επίσημο εξεταστικό κέντρο για το TOEFL iBT® στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

images.png
download.png
bottom of page